Beëdigde vertalingen (Nederlands – Nepalees)

Nepal Development Academy verleent beëdigde vertaaldiensten aan personen en instanties. Deze vertaaldiensten zijn van Nepali naar Nederlands en andersom. De documentatie, correspondentie en reglementen worden nauwkeurig vertaald in beide talen, waarbij een grote waarde gehecht wordt aan betrouwbaarheid, kwaliteit en correctheid van de geleverde diensten.

Meer informatie hierover: Per e-mail: Info@nepal-academy.nl Internetformulierwww.nepal-academy.nl Telefoon: 030 2311124