Taalcursus Nepali voor beginners

Nepal Development Academy verzorgt 3x per jaar taalcursussen Nepali voor beginners in Utrecht. Aanvang in januari, april/mei en september op woensdag- of donderdagavond van 19:00-21:00 uur. Het doel van de beginnerscursussen is om met de lokale bevolking een gesprek te kunnen voeren. De basisgrammatica wordt behandeld aan de hand van alledaagse praktijksituaties, waarbij grammatica, oefeningen, lees- en luistervaardigheid elkaar afwisselen. Er wordt daarbij ruime aandacht besteed aan conversatie. Uiteraard wordt ook nader ingegaan op de Nepalese cultuur en omgangsvormen en kunnen er onderling ervaringen worden uitgewisseld! Voor aanmelding en informatie: Cindy Paudyal Mob. 0618214721 info@nepal-academy.nl www.nda.eu.