FAQs

Hieronder volgen verwijzingen naar veel gestelde vragen
(Frequently Asked Questions – FAQs)

CORONA FAQs

Nederlands  (for English see below)

Kan ik mijn visumkosten terug krijgen nu, vanwege het coronavirus, de regering van Nepal heeft besloten geen reizigers meer toe te laten?

Nee, helaas dat kan niet. Het visum aan u verstrekt is in uw paspoort geplakt en kan derhalve niet opnieuw worden uitgegeven. De kosten voor dit visum zijn reeds gemaakt door de Ambassade van Nepal in Brussel en/of het Consulaat van Nepal in Amsterdam.

>>> !!! De Nepalese overheid heeft besloten dat niet gebruikte visa, aangekocht tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020, vanaf de datum van uitgifte, 12 maanden geldig blijven voor binnenkomst in Nepal.
Als de Nepalese regering besluit deze termijn nogmaals te verlengen dan zullen wij dit direct melden op onze website. www.nepal.nl

Kan ik mijn reiskosten terug krijgen nu, vanwege het coronavirus, de regering van Nepal heeft besloten geen reizigers meer toe te laten?

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw reisorganisatie of de luchtvaarmaatschappij waar u uw reis gepland heeft.

Het is voor mij noodzakelijk om naar Nepal te reizen, kan ik een visum krijgen?

Als u aantoonbaar aan de volgende voorwaarden kunt voldoen. D.w.z. U gaat geen trek of beklimming doen waar u een permit voor nodig heeft, u kunt twee weken in hotel- of thuis quarantaine direct na aankomst in Nepal én u heeft, of krijgt, een PCR test niet ouder dan 7 dagen voordat u wilt vertrekken, dan kunt u contact opnemen met het consulaat om een afspraak te maken om u een visum te verstrekken. U stuurt hiertoe een verzoek naar consulate@nepal.nl Met als onderwerp: noodzakelijk reisvisum voor Nepal.

Wat is een PCR swabtest

Dit is een speeksel test waarmee kan worden vastgesteld of u wel of niet het coronavirus heeft. Wij hebben geen informatie hoe of waar u deze PCR swabtest test in Nederland kunt verkrijgen. Voor meer informatie https://www.rivm.nl/

English

Can I get my visa costs back now that, because of the corona virus, the government of Nepal has decided not to allow travelers anymore?

No, unfortunately that is not possible. The visa issued to you is pasted in your passport and therefore cannot be reissued. The costs for this visa have already been incurred by the Nepalese Government, the Embassy of Nepal in Brussels and the Consulate of Nepal in Amsterdam.

>>> !!! The government of Nepa informed us: your visa is valid for one year from the date of issue to travel into  Nepal, instead of 6 months.
If the Nepalese government decides again to extend this period, we will immediately report this on our website. www.nepal.nl

Can I get my travel costs back now, because of the corona virus, the government of Nepal has decided not to allow travelers anymore?

For this you can contact your travel company or the airline company where you planned your trip.

It is necessary for me to travel to Nepal, can I get a visa?

If you can demonstrably meet the following conditions. I.e. You are not going to do a trek or climb for which you need a permit, you can quarantine for two weeks in hotel or home immediately after arrival in Nepal and you have, or will obtain, a PCR test no older than 7 days before you want to leave, please contact the consulate to make an appointment to issue you a visa. Please send a request to consulate@nepal.nl  Subject: necessary travel visa for Nepal.

What is a PCR swab test

This is a saliva test that can determine whether or not you have the coronavirus. We have no information on how or where to obtain this PCR swab test in the Netherlands. For more information https://www.rivm.nl/

CONSULAAT EN VISA

– Hoe vraag ik in Nederland mijn visum aan voor Nepal?
Stuur een e-mail naar consulate@nepal.nl

–  Wanneer is het Consulaat geopend?
Het consulaat is geopend op alle Nederlandse werkdagen van maandag tot en met vrijdag, van 10.30 – 13.00 uur.

– Kan iemand anders ook mijn visum ophalen?
U kunt een andere persoon dan uzelf uw visum laten kopen bij het consulaat als die persoon uw originele paspoort en de andere benodigde papieren plus de betaling bij zich heeft

– Aanvragen voor meerdere personen tegelijk doen?
Het is mogelijk om visa voor meerdere personen aan te vragen en we verzoeken u bij 5 personen of meer dit even van tevoren te melden via consulate@nepal.nl

– Hoe vraag ik een visum voor Nepal aan bij aankomst?
Zie: https://online.nepalimmigration.gov.np/

– Ik heb een Nederlands “reisdocument” (= Vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/welke-soorten-reisdocumenten-zijn-er ) kan ik een visum bij het Consulaat aanvragen?
Houders van een dergelijk document kunnen alleen bij de Nepalese Ambassade in Brussel hun visum voor Nepal aanvragen: www.be.nepalembassy.gov.np

– Welk type pasfoto heb ik nodig voor de aanvraag van het visum?
Voor de aanvraag van uw visum voor Nepal is een recente, goed gelijkende pasfoto nodig – 35 mm bij 45 mm (breedte x hoogte) – kleur of zwart/wit

– Tot wanneer moet mijn paspoort geldig zijn voor het visum van Nepal?
Uw paspoort moet geldig zijn tot en met 6 maanden na uw vertrek uit Nepal

– Hoelang mag ik met een toeristenvisum per kalenderjaar in Nepal verblijven?
Met een toeristenvisum mag men maximaal 150 dagen per kalenderjaar in Nepal verblijven.

NEPAL EN NEDERLAND

– Uitnodigen in Nederland van een persoon met een Nepalees paspoort/een persoon met de Nepalese nationaliteit/een Nepalees staatsburger?
Zie https://ind.nl/kort-verblijf

– Hoe kan een Nepalees staatsburger/ houder van een Nepalees paspoort een visum aanvragen voor Nederland?
Zie http://www.vfsglobal.com/netherlands/nepal/

– Zoekt u contact met de Nederlandse missie in Nepal?
Zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/nepal/over-ons/honorair-consulaat-in-kathmandu-nepal

– Zijn er Nepalese Restaurants in Nederland?
Zie https://nepal.nl/nepalese-restaurants-in-nederland/

TREKKING

– Kan ik zelf mijn trekking permit aanvragen?
Zie: http://www.nepalimmigration.gov.np/page/faq

– Mag ik zonder gids een trekking in de Himalaya ondernemen?
Dit wordt afgeraden en de Nepalese overheid beveelt ten zeerste aan om een goede en betrouwbare trekking/ tour operator in de arm te nemen. Zowel in Nederland als ook in Nepal zijn via het internet vele organisaties te vinden.

GEZONDHEID

– Medicijnen die ik meeneem op reis? 
Zie: https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

– Welke inentingen moet ik hebben?
https://www.ggdreisvaccinaties.nl/heb-ik-een-vaccinatie-nodig

– Is er een goed ziekenhuis in Kathmandu?
www.norvichospital.com of www.ciwec-clinic.com

– Is er een goede tandarts in Nepal?
Http://www.smilenepal.com/

VALUTA

– Hoeveel Amerikaanse dollars mag ik meenemen naar Nepal?
Zie: https://www.tiairport.com.np/arrival-information

– Is het mogelijk om in Nederland Nepalese roepies te kopen/geld te wisselen?
Zie https://www.gwktravelex.nl/online-reismagazine/reisgidsen/nepal

– Zijn er pinautomaten in Nepal?
https://www.gwktravelex.nl/online-reismagazine/reisgidsen/nepal

FILMEN EN DRONES

– Wat moet ik doen om voor commerciële doeleinden filmopnamen en/of fotoreportages maken in Nepal?
Zie: www.filminginnepal.com

– Wat zijn de regels voor het gebruiken van een drone in Nepal?
Zie: caanepal.gov.np/drone.

POI EN NRN

– Ik ben een ‘Person of Indian Origin’ – heb ik een visum nodig voor Nepal?
Ja, ook houders van een OCI/ POI kaart hebben een visum voor Nepal nodig; e-mail consulate@nepal.nl

– Ik ben een Non Resident Nepali – heb ik een visum nodig voor Nepal? Uitsluitend NRN-kaarthouders kunnen een gratis visum voor Nepal aanvragen. NB: uw NRN-lidmaatschapskaart dient u te overleggen bij uw visumaanvraag: https://www.nrna.org/

LEGALISATIE

– Wat is een ‘legalisatie’ ?
zie: https://ngtv.nl/nl/faq/apostilles-en-legalisatie/wat-is-legalisatie/
en: https://nl.wikipedia.org/wiki/Legalisatie

– Wat kan het Consulaat-Generaal van Nepal legaliseren?
Het Consulaat-Generaal van Nepal in Amsterdam kan uitsluitend documenten legaliseren welke zijn voorzien van het officiële stempel en de officiële handtekening van de betreffende sectie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. E-mail naar: consulate@nepal.nl